پرش لینک ها

کارخانه تخصصی نماکاران کارخانه تخصصی نماکاران

نماکاران هزاره سوم شرکت نمـاکاران هـزاره سـوم با امضـای توافقنامه رسمی با یکی از معتبرترین هلدینگ‌های فعال در این صنعت به نام شرکت چوهاداراغـلو ترکیـه همـکاری استراتژیک خود را با آن مجموعه شروع کرده و به عنوان نماینده انحصاری آن شرکت در ایران پروژه‌های ارزشمندی را اجرا نموده است. نماکاران هزاره سوم شرکت نمـاکاران هـزاره سـوم با امضـای توافقنامه رسمی با یکی از معتبرترین هلدینگ‌های فعال در این صنعت به نام شرکت چوهاداراغـلو ترکیـه همـکاری استراتژیک خود را با آن مجموعه شروع کرده و به عنوان نماینده انحصاری آن شرکت در ایران پروژه‌های ارزشمندی را اجرا نموده است.

نماکاران هزاره سوم نماکاران آرکا نوین نماکاران آرکا نوین جام گستر ایران زمین